వందేళ్లలో హిమాలయాల్లో మంచు కరిగిపోతుంది!

హైదరాబాద్‌: హిమాలయాలో పర్వత శ్రేణుల్లో మూడవ వంతు గ్లేసియర్లు కరిగిపోనున్నాయి. 2100 సంవత్సరంలోగా ఈపర్వతాల్లోని మంచుకొడలు కరిగిపోతాయని ఓ సర్వే హెచ్చరించింది. గ్లోబ‌ల్ వార్మింగ్‌ను ఈ శ‌తాబ్ధంలోపు

Read more

ప్రమాద వలయంలో హిమాలయాలు

ప్రమాద వలయంలో హిమాలయాలు హిమాలయాలు, కరకోరమ్‌ పరిధిలో ఉన్న హిమనీ నదాలు ఈ 100 సంవత్సరాలలో సుమారు 5200 హిమనీనదాల వరకు కరిగి తరిగిపోయాయి. ఇక అలాగే

Read more