ప్రజలకు మోడీ ధన్యవాదాలు

ప్రధాని ట్వీట్ New Delhi: జనతా కర్ఫ్యూ సమయంలో ప్రజలంతా స్వచ్ఛందంగా ఇంటికే పరిమితమైనందుకు ప్రజలకు మోడీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. స్వచ్ఛందంగా జనం నుంచి దూరంగా ఉండటం,

Read more