గురుకుల కళాశాలలోడిగ్రీ ప్రవేశాలకు నోటిషికేషన్‌

హైదరాబాద్‌: సాంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ గరుకుల కళాశాలలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఈనెల 22 దరఖాస్తుకు చివరితేదీ కాగా జూన్‌ 8న ప్రవేశ

Read more