ప్రతిభ ఉంటే రెట్టింపు జీతాలు!

టిజిఎస్‌ ట్యాలెంట్‌ టెస్ట్‌తో ఎంపికలు ముంబయి: ఐటిసేవల దిగ్గజం టిసిఎస్‌ ఇకపై ప్రతిభ ఉన్న ఉద్యోగులకు రెట్టింపు జీతాలు ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించింది. అయితే కంపెనీ ఇందుకోసం నిర్ణయించిన

Read more