డిపోలకు చేరుకుంటున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు

Hyderabad: ఆర్టీసీ కార్మికులు డ్యూటీలో చేరేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. విధుల్లో చేరేందుకు పలు డిపోలకు ఆర్టీసీ కార్మికులు చేరుకుంటున్నారు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని, సమస్యలు, డిమాండ్లు

Read more