నేడు టెట్ ఫలితాల విడుదల

ఉ. 11.30 వెబ్ సైట్ లో ఫలితాలు హైదరాబాద్ : నేడు తెలంగాణ ఉపా‌ధ్యాయ అర్హత పరీ‌క్ష (‌టెట్‌) ఫలి‌తాలు విడు‌దల కానున్నాయి. ఉదయం పదకొండున్నర గంటల

Read more