తొలిసారిగా గుర్తించిన నాసా ఉపగ్రహం!

సౌర కుటుంబానికి ఆవల మానవ నివాసానికి అనుకూల గ్రహం! వాషింగ్టన్‌: ఈ విశాల విశ్వంలో భూమిని పోలిన మరో గ్రహం కోసం అన్వేషిస్తున్న శాస్త్రవేత్తల కల ఫలించేలా

Read more