పాక్‌కు మరోసారి దీటైన జవాబిచ్చిన భారత సైన్యం!

లీపా వ్యాపీలోని ఉగ్రశిబిరాలు ధ్వంసం కశ్మీర్‌: నిత్యమూ సరిహద్దుల వెంబడి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తూట్లు పొడుస్తున్న పాకిస్థాన్ కు, భారత సైన్యం మరోసారి దీటైన జవాబిచ్చింది.

Read more