సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాదం సమసినట్లేనా?

సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాదం సమసినట్లేనా? ఉగ్రవాదం ప్రపంచదేశాలను శాసించే స్థితికి ఎది గింది. అటు అగ్రరాజ్యాన్ని, ఇటు పెద్ద రాజ్యాల ను మరోవైపు ఆసియా, ఆఫ్రికాదేశాలను పీడిం చుతున్న

Read more