‘ఉగ్ర’మూలాలు కదులుతున్నాయా?

‘ఉగ్ర’మూలాలు కదులుతున్నాయా? ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తున్న ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ ఇన్‌ సిరియా అండ్‌ ఇరాక్‌(ఐసిస్‌) మూ లాలు కదులుతున్నాయా? ప్రత్యేకించి ఇరాక్‌ నిర్వహిస్తున్న నిరంతర దాడులతో ఐసిస్‌

Read more