‘తెరవెనుక దాసరి’ ఆవిష్కరణ

‘తెరవెనుక దాసరి’ ఆవిష్కరణ 151 చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు డాక్టర్‌ దాసరి నారాయణరావు జీవిత చిత్రను తెర వెనుక దాసరి అనే పుస్తకరూపంలో తీసుకొచ్చారు సీనియర్‌

Read more