దేవుడి సొమ్ముకే కన్నాలా?

దేవుడి సొమ్ముకే కన్నాలా? భారతీయ సంస్కృతికి మారుపేరుగా భక్తివిశ్వాసాల కు నిలయాలుగా ప్రజాదారణ పొంది ఒకనాడు దేదీప్యమానంగా వెలుగొందిన దేవాలయాలు దీనావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి.’అన్నీవ్ఞన్నా అల్లుడినోట్లో శని అన్నట్లు

Read more