టెంపుల్‌ మౌంట్‌ వద్ద పోలీసులపై దుండగుడి కాల్పులు: దుండగుడు హథం

టెంపుల్‌ మౌంట్‌ వద్ద పోలీసులపై దుండగుడి కాల్పులు: దుండగుడు హథం జెరూసలేం: ఇక్కడి అతి పవిత్రమైన టెంపుల్‌ మౌంట్‌ వద్ద దుండగులు పోలీసులపై కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు.. కాల్పుల

Read more