మాతృభాష పరిరక్షణే మన కర్తవ్యం

నేడు అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం మాతృభాష పరిరక్షణే మన కర్తవ్యం మనది తెలుగుజాతి. రెండువేల అయిదు వందల సంవ త్సరాల ఘనమైన చరిత్ర గల మహో న్నత

Read more

అదిగదిగో అక్షరం!

బాలగేయం అదిగదిగో అక్షరం! అదిగదిగో అక్షరం మంచి మంచి లక్షణం అమ్మలాగ లాలించె నాన్నలాగ రక్షించె అన్నలాగ ఓదార్చె అక్కలాగ ఆడించె తంబిలాగ ఉడికించె చెల్లిలాగ ప్రేమించె

Read more

తెలుగు భాష

బాలగేయం తెలుగు భాష మధురమైన భావనలను మదికందించెడు భాష సుధలొలికెడు పలుకులతో యెదల మురియజేయు భాష నన్నయ, శ్రీనాథు మొదలు నవ్యకవ్ఞల పద్యభాష శ్రీశ్రీ, సినారె, చలం

Read more

తెలుగు పరిరక్షణకు ముందడుగు

తెలుగు పరిరక్షణకు ముందడుగు తెలుగు భాషాపరిరక్షణకు తీసుకునే చర్యల్లో భాగంగా అన్ని పాఠశాలల్లో తెలుగు కచ్చితం గా అమలు చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయిం చడం ఆహ్వానించదగ్గ

Read more

తెలుగుకు తెగులు తేవొద్దు

ఒక్కమాట (ప్రతి శనివారం) తెలుగుకు తెగులు తేవొద్దు అన్యభాషలను ధ్వేషించమని చెప్పడం లేదుకానీ మాతృభాషపైన అభిమానం పెంచుకోవడం తప్పుకాదు. మాతృభాషగా విశేషస్థానాన్ని కలిగిన తెలుగును బలిపెట్టి మరో

Read more