అమెరికాలో పెరిగిన ‘తెలుగు’ మాట్లాడేవారి సంఖ్య

వాషింగ్టన్: అమెరికాలో అత్యధికులు మాట్లాడే భారతీయ భాషలలో హిందీ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. 2018 జులై 1 నాటికి మొత్తం 8.74 లక్షల మంది హిందీ మాట్లాడేవారు

Read more