తెలుగు చదువులు ఇక రద్దు

అమరావతి: తెలుగు చదువులు ఇకపై ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కనుమరుగవనున్నాయి. ప్రభుత్వం తెలుగు మాధ్యమాన్ని రద్దు చేసి, ఆంగ్ల బోధన ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. మండల, జిల్లా పరిషత్తు పాఠశాలల్లో

Read more