నేడు మంగళగిరి లో ‘నారీ సంకల్ప దీక్ష’

మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయం లో ఏర్పాట్లు Amaravati: తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళ విభాగం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం ‘నారీ సంకల్ప దీక్ష’ నిర్వహిస్తున్నారు. తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి

Read more