అమెరికాలో ‘తెలగు డే’

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలోని తెలుగు చిన్నారులకు మాతృభాష తెలుగును నేర్పించాలన్న సంకల్పంతో ‘పాఠశాల’ ఏర్పడింది. అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళ సంఖ్య లక్షల్లోనే ఉంది. తెలుగు సంఘాల సంఖ్య 100కు

Read more