తెలుగు నటిపై ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ అత్యాచారం

ముంబైలో ఓ తెలుగు నటిపై ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. నగరంలో కూఫీ పరేడ్ పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలో ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ అయిన ఆదిత్యకపూర్ తెలుగునటిపై అత్యాచారం చేశాడు.

Read more