తెలుగు గుండెలకు నిండైన పండుగ

తెలుగు గుండెలకు నిండైన పండుగ ఎన్నో సభలు, సాహిత్య చర్చలు, కళా ప్రదర్శనలు, సమాలోచనలు, తీర్మానాలు, పుస్తకావిష్కరణలు, సన్మానాలు గతంలో జరిగాయి. ఆ వైభవం పాల పొంగే!

Read more