తెలుగు రాష్ట్రాల ఓటర్ల జాబితాలు విడుదల చేసిన ఎన్నికల సంఘం

ఎన్నికల సంఘం తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబదించిన ఓటర్ల జాబితాను గురువారం విడుదల చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 2,99,92,941కి చేరింది. ఓటర్ల తుది జాబితా

Read more