తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రాష్ట్ర సర్కార్ కు పవన్ డిమాండ్

ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 17 ) తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం సందర్భాంగా రాజకీయ నేతలు విమోచన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భాంగా జనసేన

Read more