ఢిల్లీకి చేరుకున్న తెలంగాణ విద్యార్థులు

స్వస్థలాలకు తరలించటానికి అధికారుల ఏర్పాట్లు రష్యా- ఉక్రెయిన్ ల మధ్య యుద్ధం నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ నుంచి తెలంగాణ విద్యార్థులు భారత్ చేరుకుంటున్నారు. ‘ఆపరేషన్ గంగా’లో భాగంగా ప్రత్యేక

Read more