తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉత్తమ రాష్ట్ర జాతీయ అవార్డు-2018 ప్రదానం

సైఫాబాద్‌, ప్రభాతవార్త: దివ్యాంగుల సంక్షేమ, పున:రావాసంలో ఉత్తమ సేవలు అందించిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ‘ఉత్తమ రాష్ట్ర జాతీయ అవార్డు-2018 లభించింది. ఈ మేరకు సోమవారం న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన

Read more