చిత్రసీమలో రాణిస్తున్న తెలంగాణ యువ డైరెక్టర్స్

ఒకప్పుడు చిత్రసీమలో ఎక్కువగా ఆంధ్ర వారే ఉండేవారు..డైరెక్టర్స్ , నటి నటులు , నిర్మాతలు ఇలా దాదాపు చిత్రసీమలో వారే ఎక్కువగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ

Read more