మే 20 నుండి జూన్ 5 వరకు పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలు – కేసీఆర్

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మే 20 నుండి జూన్ 5 వరకు పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కేబినెట్ మీటింగ్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్

Read more