రాష్ట్రంలో ఖైదీల సంఖ్య తగ్గుముఖం

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖైదీల సంఖ్య తగ్గుతుందని , అన్ని రాష్ట్రాల కంటే తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ మెరుగైన స్థానంలో ఉందని జైళ్ల శాఖ డిజి వికె

Read more