తెలంగాణలో ప్రారంభమైన ఇంటర్ పరీక్షలు..

తెలంగాణలో నేటి నుంచే ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యార్థులంతా గంట ముందే పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవడంతో సిబ్బంది వారిని విద్యార్థులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించి అరగంట ముందే లోనికి

Read more