జూనియర్ కాలేజీలకు తెలంగాణ ఇంటర్‌బోర్డు హెచ్చరిక

తెలంగాణ లోని జూనియర్ కాలేజీలకు తెలంగాణ ఇంటర్‌బోర్డు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దసరా సెలవుల్లో ఎవరైనా క్లాస్ లు నిర్వహిస్తే ఊరుకునేది లేదని స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణలో

Read more