జూనియర్ కాలేజీలకు తెలంగాణ ఇంటర్‌బోర్డు హెచ్చరిక

తెలంగాణ లోని జూనియర్ కాలేజీలకు తెలంగాణ ఇంటర్‌బోర్డు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దసరా సెలవుల్లో ఎవరైనా క్లాస్ లు నిర్వహిస్తే ఊరుకునేది లేదని స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణలో

Read more

టీనేజీ పిల్లలకోసం ప్రభ్వుతం కొత్త ఆలోచన

విద్యార్థులు చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండేలా.. ‘నో స్మోకింగ్’ హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీనేజీ దశలో అడుగుపెట్టే పిల్లలకోసం కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. అదే.. ‘నో

Read more