తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్‌ల బదిలీలు

తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్ ల బదిలీలు జరిగాయి. ఒకరు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా ఎనిమిది జిల్లాల కలెక్టర్లు సహా 19 మంది ఐఏఎస్‌లను బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్ర

Read more