తెలంగాణ బాద్‌షా ఎవరు?

ప్రజల తీర్పు నేడే దేశ దృష్టిని ఆకర్షించిన తెలంగాణ ఎన్నికలు హైదరాబాద్‌: ఏదో ఒక రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయంటే ఆ రాష్ట్రం వరకే రాజకీయంగా అధిక

Read more