తెలంగాణ ప్రజలకు కరెంట్ షాక్‌..

తెలంగాణ ప్రజలకు కరెంట్ బిల్లులు షాక్ ఇవ్వబోతున్నాయి. ఏప్రిల్ 01 నుండి కరెంట్ బిల్లుల చార్జీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు భారీ లోటు

Read more