టాటా ప్రెసిడెంట్‌గా విక్రమ్ రెడ్డి జనగామ

  అమెరికాలో తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఏర్పడిన స్వచ్ఛంధ సేవా సంఘం తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం (టాటా)కు అధ్యక్షుడనిగా విక్రమ్‌ రెడ్డి జనగామ ఎన్నికయ్యారు. అంతేకాక

Read more