కంప్యూటర్‌ కోర్సులకు క్రేజ్‌

ఇంటర్మీడియట్‌ తర్వాత అనేక కోర్సులు ఉన్నప్పటికీ కంప్యూటర్‌ సంబంధిత కోర్సులకు ఉన్నంత క్రేజ్‌ మరి దేనికి ఉండదు. ఈ మధ్య ఈ క్రేజ్‌ కొంచెం తగ్గినప్పటికీ అవి

Read more

రాజకీయాలకు అతీతంగా అభివృద్ధి జరగాలి

మ నదేశం అతిపెద్ద ప్రజాస్వా మిక దేశం. పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం మనది. రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడ్డ నియమ నిబంధన లకు అనుగుణంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిపాలన

Read more

ఉత్పత్తిరంగంలో టెక్నాలజీదే కీలకపాత్ర

ఆరేళ్లలో లక్షకోట్ల డాలర్లకు భారత్‌ ఉత్పత్తిరంగం! న్యూఢిల్లీ: భారత్‌ పరంగా ఉత్పత్తిరంగంలోని స్థూల విలువలజోడింపు(జివిఎ)ను లక్షకోట్ల డాలర్లకు పెంచేలక్ష్యంతోముందుకుపోతోంది. 2025-26 నాటికి ఈ లక్ష్యం చేరుకోగలమని అంచనా.

Read more

సంపద సృష్టికి ఒక్క ఆలోచన చాలు!

సంపద సృష్టికి ఒక్క ఆలోచన చాలు! ఒ క చిన్న ఆలోచనను వ్యాపారావకాశంగా మలుచుకొని సంపద సృష్టించడం మహా గొప్ప విషయం. ఇది సేవాసంబంధిత వ్యాపారమే కావొచ్చు

Read more

సామాజిక చైతన్యంతోనే సాంకేతిక విద్య

                 సామాజిక చైతన్యంతోనే సాంకేతిక విద్య సమాజంలోని అసమానతలను అంతమొందించాలన్నా గ్రా మీణ ప్రజల జీవన ప్రమా

Read more