8వ తరగతి బాలికపై టీచర్ కాల్పులు

kanpur: పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న 8వ తరగతి బాలికపై ఉపాధ్యాయుడు జరిపిన కాల్పుల్లో ఆ బాలిక మరణించింది. ఈ దారుణం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని

Read more