ముగిసిన చంద్రబాబు 36 గంటల దీక్ష ..

తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాల ఫై వైసీపీ కార్య కర్తలు చేసిన దాడికి నిరసన గా తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు చేపట్టిన 36 గంటల దీక్ష పూర్తి అయ్యింది.

Read more