అధ్వాన్న పనితీరుకు సైరస్‌మిస్త్రీయే బాధ్యులు

అధ్వాన్న పనితీరుకు సైరస్‌మిస్త్రీయే బాధ్యులు ముంబై, నవంబరు 10: టాటాగ్రూప్‌ కంపెనీలు అధ్వాన్న పనితీరుకు ఛైర్మన్‌గా పనిచేసిన సైరస్‌ మిస్త్రీ ధోరణులే కీలకమని, పనితీరు దిగజారడానికి మిస్త్రీయే

Read more