ధైర్యంతో ముందడుగు

జీవన వైవిధ్యం సముద్ర మంత తెగువ.. అవధులులేని ఆత్మ విశ్వాసం.. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలన్న తపన.. సాగరం చిన్నచోయేలా.. సంకల్పం తలవంచేలా.. అలల ఆటుపోట్లు ఎదురైనా మొక్కవొని దైర్యంతో

Read more