అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం

కామెరూన్ లోని కుంబా ప్రాంతంలో పాఠశాల లక్ష్యంగా దుండగులు దుశ్చర్య అమెరికాలో మళ్లీ కాల్పులు కలకలం రేపాయి. కామెరూన్ లోని కుంబా ప్రాంతంలో దుండగులు ఒక పాఠశాల

Read more