తారాచంద్‌ బర్‌జాత్యా

ముద్ర తారాచంద్‌ బర్‌జాత్యా తారాచంద్‌ బర్‌జాత్యా భారతీయ హిందీ సినిమా నిర్మాత. 1960 నుండి 1980 వరకు ఆయన నిర్మించిన సినిమాలన్ని విజయవంతమైనాయి. బర్‌జాత్యా రాజశ్రీ ప్రొడక్షన్స్‌

Read more