ఉత్తరాఖండ్‌లో తిరిగి ప్రారంభమైన సహాయక చర్యలు

14 మృతదేహాల వెలికితీత దేహుద్రూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లో నేటి ఉదయం నుండి సహాయక చర్యలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.‌ జల ప్రళయంలో చిక్కుకున్న 16 మంది కార్మికులను రక్షించిన సహాయక

Read more