ఒంగోలు విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రకాశం పేరు

ఒంగోలు: ఒంగోలులో రాష్ట్రస్థాయి విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు అవసరమైన దస్త్రానకి ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తు గురువారం రాత్రి జీవో నంబరు32 ను విడుదల చేసింది. దీంతో జిల్లాలోని విద్యార్థులు, ఆచార్యులు

Read more