‘తానా’ బాలోత్సవం-2020 పోటీల ఆహ్వానం

చిన్నారుల ప్రతిభను వెలికితీసే విధంగా అమెరికాలోని నగరాల్లో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) ఆధ్వర్యంలో తానా బాలోత్సవం-2020 పేరుతో వివిధ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. తానా అధ్యక్షుడు

Read more