తారల జీవితం అడంబరంగా కన్పిస్తుంది కానీ

సినిమా రంగం అంటే అందరూ అనుకున్నంత సులువేం కాదని అంటోంది మిల్కీబ్యూటీ తమన్నా.. తాము పడే కష్టాలు జనాలకు తెలియవని ఆమె చెబుతోంది.. సినీతారల జీవితం అడంబరాంగా

Read more