‘గే’ లను కూడా వదలని తాలిబన్లు..రేప్ చేసి చంపేశారు

అఫ్గానిస్థాన్ ను ఆక్రమించుకున్న తాలిబన్లు ..రోజు రోజుకు రెచ్చిపోతున్నారు. వారికీ ఇక తిరుగులేకపోవడం తో వారు చేసిందే న్యాయం అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎంతోమందిని బలి తీసుకున్న వీరు..ఆఖరికి

Read more