మిమిక్రీలో అఖిల టాలెంట్

ఎంచుకున్న రంగంలో మంచి గుర్తింపు ఆ అమ్మాయి పేరు ఏఎస్‌ అఖిల ఆయుర్వేద వైద్యవిద్యను అభ్యసిస్తోంది. ఈ యేడాదితో చదువు పూర్తయిపోయి డాక్టర్‌ పట్టా పుచ్చుకోనుంది. పైన

Read more