యుఎస్‌ వైమానిక దాడిలో ఆల్‌కాయిదా ఉగ్రవాది హతం

యుఎస్‌ వైమానిక దాడిలో ఆల్‌కాయిదా ఉగ్రవాది హతం వాషింగ్టన్‌: సిరియాలో అమెరికా జరిపిన దాడిలో ఆల్‌కాయిదా ఉగ్రవాది హతమయ్యాడు. ఆల్‌కాయిదా సీనియర్‌ నేత అబు ల్‌ ఫరాయి

Read more