జనసేన ‘గాజు’ తోనే బరిలోకి..

జనసేన శ్రేణుల్లో సంతోషం నింపింది ఈసీ. జనసేన పార్టీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మరోసారి గ్లాస్ గుర్తును కేటాయించింది. ఈ సందర్బంగా ఎన్నికల సంఘానికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు

Read more