తెలంగాణ జన సమితికి బాక్సు గుర్తు

ఢిల్లీ: ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ జన సమితి (తెజస)కి బుధవారం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బాక్సు గుర్తు కేటాయించింది. దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద

Read more