గ్యారంటీల విలువ రూ.1.95 లక్షల కోట్లు

బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థలో గ్యారంటీల విలువ రూ.1.95 లక్షల కోట్లు న్యూఢిల్లీ, మార్చి 27: భారత్‌లోని వివిధ బ్యాంకులు విదేశాల్లో ఇచ్చిన గ్యారంటీఆఫర్ల విలువ సుమారు రూ.1.95 లక్షలకోట్ల

Read more